CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA E O CONSELLO REGULADOR DA D.O.P. MEXILLÓN DE GALICIA PARA A PROMOCIÓN E A MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DO MEXILLÓN CERTIFICADO D.O.P. NO ANO 2022


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E CONSELLO REGULADOR DO MEXILLÓN DE GALICIA PARA A COORDINACIÓN DE ACCIÓNS QUE REDUNDEN NA MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DO MEXILLÓN CERTIFICADO, ASÍ COMO ACCIÓNS DE PROMOCIÓN

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

03-01-2022

Datas de vixencia

Vixente desde 03-01-2022 ata 30-12-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DO MAR 149.000,00 €
CONSELLO REGULADOR DA D.O.P. MEXILLÓN DE GALICIA 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2022-0083 .pdf CONVENIO 2022-0083 MEMORIA.pdf