CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA E A ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PEIXES E MARISCOS (ANFACO-CECOPESCA) PARA A PROMOCIÓN E A MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DAS CONSERVAS DE PRODUTOS PESQUEIROS NO ANO 2022


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E ANFACO-CECOPESCA PARA A COORDINACIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DAS CONSERVAS DE PRODUTOS PESQUEIROS E A MELLORA DA SÚA COMERCIALIZACIÓN.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

03-01-2022

Datas de vixencia

Vixente desde 03-01-2022 ata 30-12-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PEIXES E MARISCOS (ANFACO-CECOPESCA) 0,00 €
CONSELLERÍA DO MAR 149.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2022-0082 .pdf CONVENIO 2022-0082 MEMORIA.pdf