CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE DA XUNTA DE GALICIA, O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E AS EMPRESAS UTE TRALUSA, ARRIVA GALICIA, S.L., AUTOS GRABANXA, S.L., HERMANOS FERRIN, S.L. E AUTOCARES RÍAS BAIXAS COMO PRESTATARIAS DO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL, PARA A DETERMINACIÓN DAS CONDICIÓNS DE COMPENSACIÓN TARIFARIA E AS SÚAS OBRIGAS ASOCIADAS NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO DETERMINAR O SISTEMA DE COMPENSACIÓN TARIFARIA E AS OBRIGAS DAS PARTES DERIVADAS DA INTEGRACIÓN DO TRANSPORTE URBANO DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA NO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEFINIDO NO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

28-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 01-01-2021 ata 31-12-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
ARRIVA GALICIA, S.L. 0,00 €
AUTOCARES RÍAS BAIXAS, S.L. 0,00 €
AUTOS GRABANXA, S.L. 0,00 €
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,00 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 0,00 €
HERMANOS FERRIN,S.L. 0,00 €
UTE TRALUSA 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1835 .pdf CONVENIO 2020-1835 MEMORIA.pdf