CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE DA XUNTA DE GALICIA, O CONCELLO DA CORUÑA E A EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA, S.A., COMO CONCESIONARIA DO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL, PARA A DETERMINACIÓN DAS CONDICIÓNS DE COMPENSACIÓN TARIFARIA E AS SÚAS OBRIGAS ASOCIADAS NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA CORUÑA


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO DETERMINAR O SISTEMA DE COMPENSACIÓN TARIFARIA E AS OBRIGAS DAS PARTES DERIVADAS DA INTEGRACIÓN DO TRANSPORTE URBANO DA CIDADE DA CORUÑA NO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEFINIDO NO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA CORUÑA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

23-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 01-01-2021 ata 31-12-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DA CORUÑA, S.A. 0,00 €
CONCELLO DA CORUÑA 0,00 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1833 .pdf CONVENIO 2020-1833 MEMORIA.pdf