CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE FERROL


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES ASINANTES PARA DAR CONTINUIDADE Á APLICACIÓN DAS MEDIDAS DE FOMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS EN DESENVOLVEMENTO DO DENOMINADO PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA (EN DIANTE PTMG) NA ÁREA DE FERROL.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

09-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 09-12-2020 ata 08-12-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE ARES 58.417,76 €
CONCELLO DE CABANAS 9.232,28 €
CONCELLO DE CEDEIRA 479,52 €
CONCELLO DE FENE 97.273,56 €
CONCELLO DE FERROL 859.121,68 €
CONCELLO DE MIÑO 28.380,60 €
CONCELLO DE MUGARDOS 52.125,84 €
CONCELLO DE NARÓN 203.754,88 €
CONCELLO DE NEDA 67.319,00 €
CONCELLO DE PONTEDEUME 33.452,68 €
CONCELLO DE VALDOVIÑO 600,00 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 3.708.856,52 €

Documentación

CONVENIO 2020-1829 .pdf CONVENIO 2020-1829 MEMORIA.pdf