CONVENIO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE PONTEVEDRA, PARA O DESENVOLVEMENTO DA FUTURA ESTACIÓN INTERMODAL DE PONTEVEDRA, COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020


Obxecto

É OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO ESTABLECER E CONCRETAR O RÉXIME DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE LNFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE E O CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA A EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS ORIENTADAS AO DESENVOLVEMENTO GLOBAL DA FUTURA ESTACIÓN INTERMODAL DE PONTEVEDRA E A SÚA CONTORNA URBANA. ESTAS ACTUACIÓNS SERÁN AS REFLECTIDAS NOS PROXECTOS DE EXECUCIÓN “ADECUACIÓN PARA A INTERMODALIDADE DO CONXUNTO FORMADO POLAS ACTUAIS TERMINAIS DE AUTOBUSES E FERROVIARIA DE PONTEVEDRA” E “REFORMA DA ACTUAL ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PONTEVEDRA” QUE DESENVOLVERÁN A MEMORIA VALORADA, QUE INCLÚE PLANO DE PLANTA, INCORPORADA COMO ANEXO I AO PRESENTE CONVENIO.

Tipo

Outros convenios

Data da sinatura

14-03-2019

Datas de vixencia

Vixente desde 14-03-2019 ata 13-03-2023

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE PONTEVEDRA 1.537.917,47 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 4.613.752,40 €

Documentación

CONVENIO 2019-1289.pdf CONVENIO 2019-1289 MEMORIA.pdf