CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E OS CONCELLOS DA CORUÑA E OLEIROS, PARA A COORDINACIÓN DOS SERVIZOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DAS SÚAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS CON ORIXE OU DESTINO NA ZONA DE SANTA CRISTINA


Obxecto

HABILÍTASE O TRANSPORTE URBANO DA CIDADE DA CORUÑA A ESTENDER OS SEUS SERVIZOS Á PRAIA DE SANTA CRISTINA, SITUADA FÓRA DO SEU TERMO MUNICIPAL, DE ACORDO CO ESTABLECIDO NESTE CONVENIO. EN VIRTUDE DE TAL HABILITACIÓN, PODERÁ REALIZAR TRÁFICOS INTERURBANOS COA DITA URBANIZACIÓN, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA DA CIDADE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

05-04-2019

Datas de vixencia

Vixente desde 05-04-2019 ata 04-04-2023

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DA CORUÑA 0,00 €
CONCELLO DE OLEIROS 0,00 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2019-1286.pdf CONVENIO 2019-1286 MEMORIA.pdf