CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL E A CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA O INTERCAMBIO DE DATOS DE ACCIDENTES DE TRABALLO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TERCEIROS OBRIGADOS AO PAGAMENTO NA ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA NO SERVIZO PÚBLICO DE SAÚDE


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS CONDICIÓNS, REQUISITOS E PROCEDEMENTOS POLOS QUE SE DEBE REXER A CESIÓN DE DATOS EN MATERIA DE ACCIDENTES DE TRABALLO ENTRE O ISSGA E A CONSELLERÍA DE SANIDADE, PARA DESENVOLVER ESTA ÚLTIMA O PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TERCEIROS OBRIGADOS AO PAGAMENTO NA ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA NO SERVIZO PÚBLICO DE SAÚDE, EN CONCRETO O SUBPROGRAMA ESPECÍFICO DE DETECCIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA FACTURABLE ÁS MUTUAS COLABORADORAS COA SEGURIDADE SOCIAL, ASÍ COMO A OUTROS TERCEIROS OBRIGADOS AO PAGAMENTO, PRESERVANDO EN TODO CASO OS DEREITOS DAS PERSOAS ÁS QUE SE REFIRA A INFORMACIÓN.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

15-09-2017

Datas de vixencia

Vixente desde 15-09-2017 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL (ISSGA) 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2017-0867.pdf CONVENIO 2017-0867 MEMORIA.pdf