CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS “O PEIRAO”


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS “O PEIRAO” (EN ADIANTE BENEFICIARIA) CO FIN DE FINANCIAR OS INVESTIMENTOS QUE LEVEN A ESTA INSTITUCIÓN SEN ÁNIMO DE LUCRO A ACADAR OS OBXECTIVOS BÁSICOS DE FOMENTO DA ORGANIZACIÓN SECTORIAL, A VISIBILIZACIÓN DO SEU SECTOR E A MELLORA DA SÚA COMPETITIVIDADE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

27-05-2022

Datas de vixencia

Vixente desde 27-05-2022 ata 16-12-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DO MAR 5.000,00 €
FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS “O PEIRAO” 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2022-0588 .pdf CONVENIO 2022-0588 MEMORIA.pdf