CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DA CORUÑA


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DA CORUÑA (OU BENEFICIARIA) CO FIN DE FINANCIAR OS INVESTIMENTOS QUE LEVEN A ESTA INSTITUCIÓN, SEN ÁNIMO DE LUCRO, A ACADAR OS OBXECTIVOS BÁSICOS DE FOMENTO DA ORGANIZACIÓN SECTORIAL E MELLORA DA SÚA COMPETITIVIDADE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

31-05-2022

Datas de vixencia

Vixente desde 31-05-2022 ata 16-12-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DO MAR 16.000,00 €
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DA CORUÑA 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2022-0585 .pdf CONVENIO 2022-0585 MEMORIA.pdf