CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS DE PESCADORES


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS DE PESCADORES (OU BENEFICIARIA) CO FIN DE FINANCIAR OS INVESTIMENTOS QUE LEVE A CABO ESTA INSTITUCIÓN SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A MELLORA DA COMPETITIVIDADE, DO FOMENTO E DA PROMOCIÓN DAS CONFRARÍAS DE PESCADORES.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

27-05-2022

Datas de vixencia

Vixente desde 27-05-2022 ata 16-12-2202

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DO MAR 27.000,00 €
FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS DE PESCADORES 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2022-0584 .pdf CONVENIO 2022-0584 MEMORIA.pdf