ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA, A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A CONSELLERÍA DO MAR PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE RECOMPILACIÓN, ANÁLISE E DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA Á CADEA ALIMENTARIA GALEGA


Obxecto

O OBXECTO DESTE ACORDO É REGULAR O MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA, A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A CONSELLERÍA DO MAR PARA A REALIZACIÓN CONXUNTA DE ACTIVIDADES DE RECOMPILACIÓN, ANÁLISE E DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA Á CADEA ALIMENTARIA

Tipo

Acordo de colaboración

Data da sinatura

07-04-2022

Datas de vixencia

Vixente desde 08-04-2022 ata 31-12-2023

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 0,00 €
CONSELLERÍA DO MAR 0,00 €
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 0,00 €
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2022-0338 .pdf CONVENIO 2022-0338 MEMORIA.pdf