CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A ANÁLISE E CONTROL DE INFECCIÓNS POR PROTOZOOS CILIADOS NO CENTRO DE CULTIVOS MARIÑOS DE RIBADEO, COMO PARTE DA ACCIÓN SEGUIMENTO E ADAPTACIÓN NO SUBMAREAL DE NAVALLA E AMEIXA BABOSA, DESDE O CRIADEIRO AO MEDIO NATURAL. SUBSEAM CIMA 21/06.


Obxecto

ESTABLECER OS TERMOS E CONDICIÓNS POLAS QUE SE REXERÁ A COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO NA “ANÁLISE E CONTROL DE INFECCIÓNS POR PROTOZOOS CILIADOS NO CENTRO DE CULTIVOS MARIÑOS DE RIBADEO, COMO PARTE DA ACCIÓN SEGUIMENTO E ADAPTACIÓN NO SUBMAREAL DE NAVALLA E AMEIXA BABOSA, DESDE O CRIADEIRO AO MEDIO NATURAL”, NA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DO CIMA SUBSEAM 21/06.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

03-02-2022

Datas de vixencia

Vixente desde 03-02-2022 ata 31-12-2023

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DO MAR 39.944,00 €
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2022-0162 .pdf CONVENIO 2022-0162 MEMORIA.pdf