CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS “O PEIRAO”


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS “O PEIRAO” CO FIN DE FINANCIAR OS GASTOS CORRENTES QUE SE PRODUZAN NO ANO 2022 COMO CONSECUENCIA DAS ACTIVIDADES QUE DESENVOLVA A FEDERACIÓN AO LONGO DO REFERIDO EXERCICIO.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

18-02-2022

Datas de vixencia

Vixente desde 18-02-2022 ata 31-12-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DO MAR 8.000,00 €
FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS "O PEIRAO" 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2022-0161 .pdf CONVENIO 2022-0161 MEMORIA.pdf