CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE LUGO


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE LUGO CO FIN DE FINANCIAR OS GASTOS CORRENTES QUE SE PRODUZAN NO ANO 2022 COMO CONSECUENCIA DAS ACTIVIDADES QUE DESENVOLVA A FEDERACIÓN AO LONGO DO REFERIDO EXERCICIO.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

11-02-2022

Datas de vixencia

Vixente desde 11-02-2022 ata 31-12-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DO MAR 44.500,00 €
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE LUGO 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2022-0087 .pdf CONVENIO 2022-0087 MEMORIA.pdf