CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN DA XUNTA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS NO LABORATORIO OFICIAL DE METROLOXÍA DE GALICIA (LOMG).


Obxecto

O OBXECTO DESTE CONVENIO É REGULAR UN PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN PARA FACILITAR A PREPARACIÓN PARA O EXERCICIO PROFESIONAL DO ESTUDANTADO EN ÁREAS OPERATIVAS DO LABORATORIO OFICIAL DE METROLOXÍA DE GALICIA RELACIONADAS COA SÚA FORMACIÓN UNIVERSITARIA E AS POSIBLES SAÍDAS PROFESIONAIS DESDE OS ESTUDOS CURSADOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO.

Tipo

Convenio de cooperación

Data da sinatura

29-10-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 29-10-2021 ata 28-10-2025

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
UNIVERSIDADE DE VIGO 0,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2021-1785 .pdf CONVENIO 2021-1785 MEMORIA.pdf