ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SOPORTE PARA OS PROCESOS ELECTORAIS DAS CONFRARÍAS DE PESCADORES DE GALICIA


Obxecto

O OBXECTO DESTE ACORDO É ESTABLECER AS PAUTAS QUE SE SEGUIRÁN NA COLABORACIÓN ENTRE A DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO DA CONSELLERÍA DO MAR E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE DE APOIO E FAVOREZA A DINAMIZACIÓN DA INFORMACIÓN NOS PROCESOS ELECTORAIS A MEMBROS DOS ÓRGANOS REITORES DAS CONFRARÍAS DE PESCADORES E DAS SÚAS AGRUPACIÓNS SECTORIAIS, MEDIANTE O ESTABLECEMENTO DUNHA CANLE DE COMUNICACIÓN NO QUE SE PODA TRASLADAR AOS MEMBROS DAS CONFRARÍAS DE PESCADORES INFORMACIÓN DETALLADA, INSTANTÁNEA E POR SECTORES.

Tipo

Acordo de colaboración

Data da sinatura

26-10-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 26-10-2021 ata 31-12-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA (AMTEGA) 0,00 €
CONSELLERÍA DO MAR 34.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2021-1696 .pdf CONVENIO 2021-1696 MEMORIA.pdf