CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE LALÍN PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL


Obxecto

É OBXECTO DO PRESENTE ACORDO A EXECUCIÓN POR PARTE DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DA OBRA SINALADA NO ANTERIOR APARTADO 4, TITULARIDADE DO CONCELLO DE LALÍN, E DESTINADA AO USO PÚBLICO, CONFORME AO PROXECTO ESTABLECIDO.

Tipo

Convenio de cooperación

Data da sinatura

18-10-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 18-10-2021 ata 17-10-2025

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE LALÍN 0,00 €
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 47.599,26 €

Documentación

CONVENIO 2021-1643 MEMORIA.pdf CONVENIO 2021-1643 .pdf