CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE MONTERREI PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL


Obxecto

É OBXECTO DO PRESENTE ACORDO A EXECUCIÓN POR PARTE DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DA OBRA SINALADA NO ANTERIOR APARTADO 4, TITULARIDADE DO CONCELLO DE MONTERREI, E DESTINADA AO USO PÚBLICO, CONFORME AO PROXECTO ESTABLECIDO.

Tipo

Convenio de cooperación

Data da sinatura

07-10-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 07-10-2021 ata 06-10-2025

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE MONTERREI 0,00 €
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 47.992,34 €

Documentación

CONVENIO 2021-1631 .pdf CONVENIO 2021-1631 MEMORIA.pdf