CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA E O CONSELLO REGULADOR DA D.O.P. MEXILLÓN DE GALICIA PARA A PROMOCIÓN E A MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DO MEXILLÓN CERTIFICADO D.O.P. NO ANO 2021


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E CONSELLO REGULADOR DO MEXILLÓN DE GALICIA PARA A COORDINACIÓN DE ACCIÓNS QUE CONLEVEN Á MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DO MEXILLÓN CERTIFICADO, ASÍ COMO ACCIÓNS DE PROMOCIÓN,

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

23-09-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 23-09-2021 ata 30-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DO MAR 65.000,00 €
CONSELLO REGULADOR DA D.O.P. MEXILLÓN DE GALICIA 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2021-1535 .pdf CONVENIO 2021-1535 MEMORIA.pdf