CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN E O HUB DE CARÁCTER ESTRATÉXICO ASOCIACIÓN DIH DATALIFE PARA O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS DE XESTIÓN E COORDINACIÓN DO HUB DE INNOVACIÓN DIXITAL


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO REGULAR AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN E O HUB ASOCIACIÓN DIH DATALIFE - HUB DE INNOVACIÓN DIXITAL DATALIFE, O CAL SERÁ O BENEFICIARIO DA SUBVENCIÓN, PARA O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS DE XESTIÓN E COORDINACIÓN DO HUB DE INNOVACIÓN DIXITAL. AS ACTUACIÓNS QUE SE FINANCIAN NO MARCO DESTE CONVENIO DETÁLLANSE NO ANEXO I (PLAN DE TRABALLO).

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

05-08-2021

Datas de vixencia

Vixente dende 05-08-2021 ata 31-12-2023

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN 291.420,00 €
HUB DE CARÁCTER ESTRATÉXICO ASOCIACIÓN DIH DATALIFE 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2021-1393 .pdf CONVENIO 2021-1393 MEMORIA.pdf