CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACION DA XUNTA DE GALICIA, E A FUNDACIÓN INSTITUTO FEIRAL DE VIGO, PARA FINANCIAMENTO DE GASTOS RELATIVOS A CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, NO RECINTO FEIRAL INSTITUTO FEIRAL DA CIDADE DE VIGO – 2021


Obxecto

ESTE CONVENIO TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A FUNDACIÓN INSTITUTO FEIRAL DE VIGO, PARA O FINANCIAMENTO DE GASTOS CORRENTES EN QUE INCURRA A FUNDACIÓN NA REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN COMERCIAL A TRAVÉS DE FEIRAS, CERTAMES, XORNADAS DIVULGATIVAS E OUTRAS SIMILARES, NO RECINTO FEIRAL DO QUE É TITULAR A FUNDACIÓN, CUN ORZAMENTO TOTAL DE 132.847 EUROS (IVE EXCLUÍDO)

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

20-07-2021

Datas de vixencia

Vixente dende 21-07-2021 ata 31-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
FUNDACIÓN INSTITUTO FEIRAL DE VIGO-IFEVI 82.847,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 50.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2021-0988 .pdf CONVENIO 2021-0988 MEMORIA.pdf