CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A FEDERACIÓN GALEGA DE COMERCIO PARA A REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTUACIÓNS DE FOMENTO DO COMERCIO RETALLISTA NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA- 2021


Obxecto

ESTE CONVENIO TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A FEDERACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE INFORMACIÓN-PROMOCIÓN NO COMERCIO RETALLISTA, CUN ORZAMENTO TOTAL QUE ASCENDE A 677.000 € (IVE ENGADIDO).

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

20-07-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 21-07-2021 ata 31-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
FEDERACIÓN GALEGA DE COMERCIO 60.930,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 616.070,00 €

Documentación

CONVENIO 2021-0987 .pdf CONVENIO 2021-0987 MEMORIA.pdf