CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DEECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E O CLÚSTER DA PIZARRA DE GALICIA PARA A ELABORACIÓN DUN ESTUDIO DA AFECCIÓN OCASIONADA POLA ACTIVIDADE MINEIRA DA LOUSA SOBRE O DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO NO ÁMBITO DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.


Obxecto

ESTE CONVENIO TEN COMO OBXECTO REGULAR A COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E O CLÚSTER DA PIZARRA DE GALICIA PARA LEVAR A CABO DETERMINADAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A ELABORACIÓN DUN ESTUDIO SOBRE A AFECCIÓN AO DPH POLA ACTIVIDADE MINEIRA DA LOUSA QUE O CLÚSTER E A VCEEI DESENVOLVERÁ EN EXECUCIÓN DESTE CONVENIO.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

12-07-2021

Datas de vixencia

Vixente dende 12-07-2021 ata 20-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CLÚSTER DA PIZARRA DE GALICIA 7.500,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 60.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2021-0984 .pdf CONVENIO 2021-0984 MEMORIA.pdf