CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE COLABORADORA ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. PARA A ENTREGA E DISTRIBUCIÓN DOS FONDOS DAS AXUDAS DO PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN E INCENTIVACIÓN DO CONSUMO NOS COMERCIOS RETALLISTAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, A TRAVÉS DOS BONOS ACTIVA COMERCIO.


Obxecto

CONSTITÚE O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO ESTABLECER O MARCO DA COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES ASINANTES PARA A XESTIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS FONDOS DAS AXUDAS ECONÓMICAS QUE VAN SER CONVOCADAS PARA FORTALECER O SECTOR COMERCIAL RETALLISTA DE GALICIA, ESTIMULANDO A DEMANDA E REDUCINDO O IMPACTO ECONÓMICO DERIVADO DO CESE E DAS RESTRICIÓNS DA ACTIVIDADE COMERCIAL COMO CONSECUENCIA DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

08-04-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 08-04-2021 ata 31-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. 0,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 90.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2021-0641 .pdf CONVENIO 2021-0641 MEMORIA.pdf