CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA PARA APOIAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE DURANTE O ANO 2021


Obxecto

ESTE CONVENIO TEN COMO OBXECTO REGULAR A COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO E CUMPRIMENTO DAS FUNCIÓNS DA FCTGG, EN CONCRETO PARA APOIAR O MANTEMENTO DA ESTRUTURA DE PERSOAL, OS GASTOS DE APROVISIONAMENTO, SERVIZOS EXTERNOS E DE FUNCIONAMENTO DA FCTGG, QUE LLE PERMITAN REALIZAR AS ACTIVIDADES DE INTERESE XERAL PARA O SECTOR MINEIRO DE GALICIA

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

24-02-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 24-02-2021 ata 31-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA 0,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 80.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2021-0236 .pdf CONVENIO 2021-0236 MEMORIA.pdf