CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE RÍAS BAIXAS DE COMUNICACIÓN, SA, EDITORA DO XORNAL “ATLÁNTICO”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA


Obxecto

O OBXECTO DO CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE RÍAS BAIXAS DE COMUNICACIÓN, SA PARA ELABORAR E PUBLICAR TRES REPORTAXES OU ENTREVISTAS RELACIONADAS COA INNOVACIÓN, A DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL OU O MERCADO DE TRABALLO. ACHEGAR NOVAS OPORTUNIDADES Á SOCIEDADE, ESPECIALMENTE ÁS PERSOAS RESIDENTES E/OU CUN VÍNCULO LABORAL OU EMPRESARIAL CON VIGO E A SÚA ÁREA METROPOLITANA, PARA QUE COÑEZAN OS PROGRAMAS E AS LIÑAS DE APOIO QUE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN PON A SÚA DISPOSICIÓN.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

11-02-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 11-02-2021 ata 31-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
RÍAS BAIXAS DE COMUNICACIÓN, S.A. 0,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 3.383,32 €

Documentación

CONVENIO 2021-0235 .pdf CONVENIO 2021-0235 MEMORIA.pdf