CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAE INNOVACIÓN E A ENTIDADE LÉREZ EDICIONES, SLU, EDITORA DO XORNAL “DIARIO DE PONTEVEDRA”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA


Obxecto

O OBXECTO DO CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE LÉREZ EDICIONES, SLU PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN SOBRE MATERIAS DO ÁMBITO COMPETENCIAL DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN, MEDIANTE TEXTO, MONOGRÁFICOS OU GRÁFICOS, NUN MÍNIMO DE 2 PÁXINAS E A DIFUSIÓN DE BANNERS QUE ALCANCEN AS 600.000 IMPRESIÓNS MEDIANTE BANNER 300X300. OFRECER INFORMACIÓN QUE GARANTA UNHA MELLOR DIFUSIÓN DOS PROGRAMAS E DAS AXUDAS CONVOCADAS DESDE A CONSELLERÍA, CON ESPECIAL ATENCIÓN ÁS POLÍTICAS ECONÓMICAS, EMPRESARIAIS E VINCULADAS Á I+D+I QUE POIDAN SER DE MAIOR INTERESE PARA A CIDADANÍA DE PONTEVEDRA E A SÚA COMARCA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

11-02-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 11-02-2021 ata 31-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
LÉREZ EDICIONES, S.L.U. 0,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 12.302,97 €

Documentación

CONVENIO 2021-0234 .pdf CONVENIO 2021-0234 MEMORIA.pdf