CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE LA REGIÓN, SA, EDITORA DO XORNAL “LA REGIÓN”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA


Obxecto

O OBXECTO DO CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE LA REGIÓN, SA PARA ELABORAR E PUBLICAR CATRO PÁXINAS RELACIONADAS COA INNOVACIÓN E A DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL NUN APARTADO ESPECÍFICO DE ECONOMÍA. EN CONCRETO, DÚAS DELAS RELATIVAS A UN ENCONTRO XORNALÍSTICO SOBRE DITAS MATERIAS COMPETENCIAIS E AS OUTRAS DÚAS CON CONTIDOS DE REPORTAXES DIVULGATIVAS. ADEMAIS, PUBLICACIÓN DE BANNERS CON PROGRAMAS DA CONSELLERÍA: 500.000 IMPRESIÓNS DE BANNER 300X300 NA PORTADA DE WWW.LAREGION.ES. E TAMÉN PROMOVER ENTRE OS LECTORES DESTA ENTIDADE O COÑECEMENTO DAS INICIATIVAS E CONVOCATORIAS DE AXUDAS QUE SE LEVEN A CABO DESDE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN. PARA A PUBLICACIÓN DOS CONTIDOS NOS DIFERENTES FORMATOS, PRESTARASE ESPECIAL ATENCIÓN A AQUELES QUE POIDAN SER DE MAIOR RELEVANCIA PARA A CIDADANÍA QUE RESIDE OU DESENVOLVE A SÚA ACTIVIDADE EMPRESARIAL E/OU LABORAL NA PROVINCIA DE OURENSE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

19-02-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 19-02-2021 ata 31-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
LA REGIÓN, S.A. 0,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 22.452,92 €

Documentación

CONVENIO 2021-0233 .pdf CONVENIO 2021-0233 MEMORIA.pdf