CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE LA OPINIÓN DE LA CORUÑA, SL, EDITORA DO XORNAL “LA OPINIÓN A CORUÑA”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA


Obxecto

O OBXECTO DO CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE LA OPINIÓN DE LA CORUÑA, SL PARA PUBLICAR TRES REPORTAXES E/OU ENTREVISTAS DIVULGATIVAS SOBRE MATERIAS COMPETENCIAIS DA CONSELLERÍA EN PÁXINAS IMPARES SOLTAS EN BRANCO E NEGRO EN DÍAS LABORAIS E BANNERS CON PROGRAMAS DA CONSELLERÍA: 500.000 IMPRESIÓNS DE BANNER 300X300 EN PORTADA. ACHEGAR INFORMACIÓN DE INTERESE Á CIDADANÍA PARA QUE POIDA TER MÁIS FACILIDADES Á HORA DE COÑECER OS PROGRAMAS E INICIATIVAS QUE DESENVOLVE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN EN MATERIAS VENCELLADAS AO EIDO DA INNOVACIÓN, A COMPETITIVIDADE, A TRANSFORMACIÓN DIXITAL DO TECIDO EMPRESARIAL E O MERCADO LABORAL.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

11-02-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 11-02-2021 ata 31-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
LA OPINIÓN DE A CORUÑA, S.L. 0,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 8.919,65 €

Documentación

CONVENIO 2021-0232 .pdf CONVENIO 2021-0232 MEMORIA.pdf