CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE FARO DE VIGO, SAU, EDITORA DO XORNAL “FARO DE VIGO”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA


Obxecto

O OBXECTO DO CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE FARO DE VIGO, SAU PARA LEVAR A CABO UN CAFÉ DE REDACCIÓN E DIVULGALO A DOBRE PÁXINA NO XORNAL “FARO DE VIGO”, 3 PÁXINAS SOLTAS IMPARES EN BRANCO E NEGRO E EN DÍAS LABORAIS CON NOVAS DA CONSELLERÍA E BANNERS CON PROGRAMAS DA CONSELLERÍA: 1.500.000 DE IMPRESIÓNS WEB DE BANNER 300X300 GRÁFICOS NA PORTADA DE WWW.FARODEVIGO.ES. DAR CONTA Á CIDADANÍA DAS CONVOCATORIAS DE AXUDAS E DEMAIS LIÑAS DE APOIO QUE A ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA PON A DISPOSICIÓN DOS GALEGOS E GALEGAS. PRESTARASE ESPECIAL ATENCIÓN A AQUELES SECTORES CONSIDERADOS ESTRATÉXICOS PARA VIGO E A SÚA ÁREA METROPOLITANA ASÍ COMO A SECTORES QUE PODEN DESTACAR POLO SEU POTENCIAL DE CRECEMENTO.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

11-02-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 11-02-2021 ata 31-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
FARO DE VIGO, S.A.U. 0,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 59.361,82 €

Documentación

CONVENIO 2021-0230 .pdf CONVENIO 2021-0230 MEMORIA.pdf