CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA S.L.U., PARA ELABORAR E PUBLICAR EN “LA VOZ DE GALICIA” INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA


Obxecto

O OBXECTO DO CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA, S.L.U. PARA INFORMAR E DIFUNDIR NOS SEUS MEDIOS CONTIDOS DE INTERESE PARA A SOCIEDADE GALEGA SOBRE ACTUACIÓNS RELACIONADAS CO ÁMBITO COMPETENCIAL DA CONSELLERÍA MEDIANTE 7 MONOGRÁFICOS DE “OBXECTIVO: INNOVA”, DE OITO PÁXINAS CADA UN.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

18-02-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 18-02-2021 ata 31-12-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA, S.L.U. 0,00 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 149.788,64 €

Documentación

CONVENIO 2021-0228 .pdf CONVENIO 2021-0228 MEMORIA.pdf