CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE RIBEIRA, PARA O ESTABLECEMENTO DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA UTILIZACIÓN DO TRANSPORTE


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES ASINANTES PARA A IMPLANTACIÓN DE BONIFICACIÓNS PARA AS PERSOAS USUARIAS DO TRANSPORTE COLECTIVO NOS SERVIZOS QUE SE PRESTEN DENTRO DO CONCELLO DE RIBEIRA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

22-02-2021

Datas de vixencia

Vixente desde 22-02-2021 ata 31-12-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE RIBEIRA 426.258,22 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2021-0048 .pdf CONVENIO 2021-0048 MEMORIA.pdf