CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A APLICACIÓN DE DESCONTOS A ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA EN SERVIZOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES ASINANTES PARA QUE A UDC POIDA APLICAR BONIFICACIÓNS ADICIONAIS RESPECTO DAS TARIFAS VIXENTES, AO ALUMNADO DA UNIVERSIDADE QUE ESTA REXISTRE NA APLICACIÓN TARSOC COMO BENEFICIARIO DESAS AXUDAS.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

23-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 23-11-2020 ata 22-11-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 0,00 €
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 5.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1837 .pdf CONVENIO 2020-1837 MEMORIA.pdf