CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES ASINANTES PARA DAR CONTINUIDADE Á APLICACIÓN DAS MEDIDAS DE FOMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS EN DESENVOLVEMENTO DO DENOMINADO PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA (EN DIANTE PTMG) NA ÁREA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

09-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 09-12-2020 ata 08-12-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DA BAÑA 2.652,56 €
CONCELLO DA ESTRADA 43.233,72 €
CONCELLO DE AMES 593.998,60 €
CONCELLO DE BOQUEIXÓN 32.529,88 €
CONCELLO DE BRIÓN 58.261,60 €
CONCELLO DE NEGREIRA 76.372,08 €
CONCELLO DE O PINO 26.592,52 €
CONCELLO DE ORDES 763,32 €
CONCELLO DE OROSO 54.403,40 €
CONCELLO DE PADRÓN 49.772,80 €
CONCELLO DE ROIS 4.235,88 €
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 102.361,68 €
CONCELLO DE TEO 622.825,72 €
CONCELLO DE TOURO 38.586,12 €
CONCELLO DE TRAZO 2.364,56 €
CONCELLO DE VEDRA 15.906,68 €
CONCELLO DE VILA DE CRUCES 11.107,56 €
CONCELLO DO VAL DO DUBRA 28.024,20 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 5.307.922,40 €

Documentación

CONVENIO 2020-1831 .pdf CONVENIO 2020-1831 MEMORIA.pdf