CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LUGO


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES ASINANTES PARA DAR CONTINUIDADE Á APLICACIÓN DAS MEDIDAS DE FOMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS EN DESENVOLVEMENTO DO DENOMINADO PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA (EN DIANTE PTMG) NA ÁREA DE LUGO.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

09-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 09-12-2020 ata 08-12-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE BALEIRA 22.571,04 €
CONCELLO DE CASTRO DE REI 3.520,64 €
CONCELLO DE CASTROVERDE 22.641,72 €
CONCELLO DE FRIOL 9.418,08 €
CONCELLO DE GUNTÍN 7.006,48 €
CONCELLO DE LUGO 2.965,52 €
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI 910,28 €
CONCELLO DE RÁBADE 2.855,84 €
CONCELLO DO CORGO 5.339,92 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 325.953,48 €

Documentación

CONVENIO 2020-1830 .pdf CONVENIO 2020-1830 MEMORIA.pdf