CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA CORUÑA


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES ASINANTES PARA DAR CONTINUIDADE Á APLICACIÓN DAS MEDIDAS DE FOMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS EN DESENVOLVEMENTO DO DENOMINADO PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA (EN DIANTE PTMG) NA ÁREA DA CORUÑA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

09-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 09-12-2020 ata 08-12-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DA CORUÑA 32.994,08 €
CONCELLO DE A LARACHA 52.162,44 €
CONCELLO DE ABEGONDO 34.693,00 €
CONCELLO DE ARTEIXO 1.584.458,40 €
CONCELLO DE BERGONDO (A CORUÑA) 66.788,32 €
CONCELLO DE BETANZOS 242.740,68 €
CONCELLO DE CAMBRE 674.682,28 €
CONCELLO DE CARBALLO 116.736,20 €
CONCELLO DE CARRAL 44.084,56 €
CONCELLO DE CERCEDA 2.780,80 €
CONCELLO DE CULLEREDO 743.993,12 €
CONCELLO DE CURTIS 16.869,36 €
CONCELLO DE MIÑO 63.428,48 €
CONCELLO DE OLEIROS 789.831,12 €
CONCELLO DE ORDES 25.647,96 €
CONCELLO DE OZA-CESURAS 12.306,88 €
CONCELLO DE SADA 153.151,72 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 15.286.824,24 €

Documentación

CONVENIO 2020-1828 .pdf CONVENIO 2020-1828 MEMORIA.pdf