CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O FOMENTO DA INVESTIGACIÓN E A REALIZACIÓN DE PROBAS DE CONTROL DE CALIDADE DOS HIDROCARBUROS EN GALICIA


Obxecto

ESTE CONVENIO TEN COMO OBXECTO REGULAR A COLABORACIÓN ENTRE A V2CEEI E A UDC PARA O FOMENTO DA INVESTIGACIÓN NO ÁMBITO DOS PRODUTOS PETROLÍFEROS E AFÍNS (PARTICULARMENTE, COMBUSTIBLES E CARBURANTES) E PARA A REALIZACIÓN DO CONTROL DOS COMBUSTIBLES E CARBURANTES Á VENDA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA, CO FIN DE GARANTIR A SÚA CALIDADE, CUMPRINDO, AO MESMO TEMPO, COAS OBRIGAS ESTABLECIDAS NO REAL DECRETO 61/2006, DO 31 DE XANEIRO, EN MATERIA DE MOSTRAXE, ANÁLISE E COMUNICACIÓN DOS RESULTADOS EN RELACIÓN CO CONTROL DAS ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS DE GASOLINAS, GASÓLEOS, FUELÓLEOS, GASES LICUADOS DO PETRÓLEO E COMBUSTIBLES PARA USO MARÍTIMO.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

30-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 01-01-2021 ata 31-12-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 346.891,92 €
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 356.700,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1311 .pdf CONVENIO 2020-1311 MEMORIA.pdf