CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2020 EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, PADRÓN, NEGREIRA, ORDES E ARZÚA


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS POLAS QUE SE REXERÁ A COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, E A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, E O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA O PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA NOS PARTIDOS XUDICIAIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PADRÓN, NEGREIRA, ORDES E ARZÚA, MEDIANTE O FINANCIAMENTO PARA A CONSTITUCIÓN DUN EQUIPO DE MEDIACIÓN COMPOSTO POR UN/UNHA PSICÓLOGO/A E UN/UNHA AVOGADO/A (ASÍ COMO OS/AS RESPECTIVOS/AS SUPLENTES PARA SUPOSTOS DE INCOMPATIBILIDADE E INCAPACIDADE), QUE SERÁN DESIGNADOS/AS POLOS RESPECTIVOS COLEXIOS.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

18-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 18-12-2020 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,00 €
COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA 0,00 €
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 10.000,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 10.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1310 .pdf CONVENIO 2020-1310 MEMORIA.pdf