CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2020 EN OURENSE


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS POLAS QUE SE REXERÁ A COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, E A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, E O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE OURENSE, PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA EN OURENSE, MEDIANTE O FINANCIAMENTO PARA A CONSTITUCIÓN DUN EQUIPO DE MEDIACIÓN COMPOSTO POR UN/UNHA PSICÓLOGO/A E UN/UNHA AVOGADO/A (ASÍ COMO OS/AS RESPECTIVOS/AS SUPLENTES PARA SUPOSTOS DE INCOMPATIBILIDADE E INCAPACIDADE), QUE SERÁN DESIGNADOS/AS POLOS RESPECTIVOS COLEXIOS MENSUALMENTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

21-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 21-12-2020 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DE OURENSE 0,00 €
COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA 0,00 €
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 10.000,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 10.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1309 .pdf CONVENIO 2020-1309 MEMORIA.pdf