CONVENIO ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) PARA ARTICULAR A ENCOMENDA DE XESTIÓN Á XUNTA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS AUXILIARES E DE COLABORACIÓN MATERIAL NA TRAMITACIÓN DOS PROCEDEMENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DOS CONCELLOS DE GALICIA, EN RELACIÓN CO INCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN APROBADAS PARA A LOITA CONTRA O COVID- 19


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO INSTRUMENTAR A ENCOMENDA DE XESTIÓN POLOS DISTINTOS CONCELLOS GALEGOS INCLUÍDOS NO ÁMBITO SUBXECTIVO DE APLICACIÓN Á ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, A TRAVÉS DA VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS AUXILIARES E DE COLABORACIÓN MATERIAL NA TRAMITACIÓN, DOS PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DERIVADOS DOS INCUMPRIMENTOS DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN APROBADAS PARA A LOITA CONTRA O COVID- 19, CANDO TAL INCUMPRIMENTO SEXA SUBSUMIBLE NALGÚN DOS SUPOSTOS- TIPO DE INFRACCIÓN EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ÁMBITO QUE ALCANCE A COMPETENCIA DOS CONCELLOS. AS CONDICIÓNS DE FUNCIONAMENTO POLAS QUE SE REXERÁ A PRESENTE ENCOMENDA DE XESTIÓN SERÁN AS RECOLLIDAS NO ANEXO I, E NO CAPÍTULO II DO PRESENTE DOCUMENTO.

Tipo

Outros convenios

Data da sinatura

27-11-2020 Vixente desde: 27-11-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1283 .pdf CONVENIO 2020-1283 MEMORIA.pdf