CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA E A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA


Obxecto

O CONVENIO TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS CONDICIÓNS DA COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE E A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA NAS ACCIÓNS E ACTIVIDADES DIRIXIDAS Á MELLORA DA ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO CON TEA OU CALQUERA OUTRA SÍNDROME OU TRASTORNO RELACIONADO CO TEA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

11-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 11-12-2020 ata 31-08-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE 0,00 €
FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA (FAG) 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1275 .pdf CONVENIO 2020-1275 MEMORIA.pdf