CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE E VARIAS EMPRESAS EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL.


Obxecto

O OBXECTO DESTE CONVENIO É ESTABLECER A PARTICIPACIÓN DAS EMPRESAS JOSÉ ANTONIO FANDIÑO MEJUTO, S.L., M. CAEIRO, S.A., MERENAUTO S.L., SOÑEIRO AUTOMOCIÓN S.L., NO CONVENIO ASINADO COA EMPRESA BREOGÁN MOTOR, S.L., PARA A IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL POLO RÉXIME DE BOLSAS NO CIFP SOMESO PARA O CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO CORRESPONDENTE AO TÍTULO DE TÉCNICO EN CARROZARÍA

Tipo

Outros convenios

Data da sinatura

26-10-2020 Vixente desde: 26-10-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE 0,00 €
EMPRESA JOSÉ ANTONIO FANDIÑO MEJUTO, S.L. 0,00 €
M. CAEIRO, S.A. 0,00 €
MERENAUTO, S.L. 0,00 €
SOÑEIRO AUTOMOCIÓN, S.L. 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1273 .pdf CONVENIO 2020-1273 MEMORIA.pdf