CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTR1E A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A ASOCIACIÓN ANXIÑOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS E DE APOIO, E ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN E DESESTIGMATIZACIÓN SOCIAL DOS TRASTORNOS MENTAIS EN NENOS, NENAS E ADOLESCENTES


Obxecto

O OBXECTO DO CONVENIO É O DE ESTABLECER AS CONDICIÓNS POLAS QUE SE REXERÁ A COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A ASOCIACIÓN ANXIÑOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS E DE APOIO Á INFANCIA E ADOLESCENCIA CON TRASTORNOS MENTAIS.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

10-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 11-11-2020 ata 10-11-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
ASOCIACIÓN ANXIÑOS 0,00 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1272 MEMORIA.pdf CONVENIO 2020-1272 .pdf