CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE MUROS PARA COLABORAR NOS GASTOS DE ADQUISICIÓN E DOTACIÓN DUNHA CARPA PARA USO DO GES DE MUROS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL E EMERXENCIAS.


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS BASES PARA A COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A TRAVÉS DA DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR, E O CONCELLO DE MUROS, EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL E EMERXENCIAS. A TALES EFECTOS COLABORARASE ECONOMICAMENTE CON ESTA ENTIDADE NA ADQUISICIÓN E DOTACIÓN DUNHA CARPA PARA USO DO GES DE MUROS PARA A ATENCIÓN DAS EMERXENCIAS ACAECIDAS NOS CONCELLOS DE OUTES, CARNOTA,MAZARICOS E MUROS. A ROTULACIÓN DA CARPA DEBERÁ CUMPRIR CO ESTABLECIDO NO DECRETO 123/2014, DO 18 DE SETEMBRO POLO QUE SE REGULA A ACREDITACIÓN, A UNIFORMIDADE E OS DISTINTIVOS DO PERSOAL VOLUNTARIO DAS AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, A IMAXE CORPORATIVA DESTAS AGRUPACIÓNS E OS EQUIPOS DE MOBILIDADE NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS FUNCIÓNS DE PROTECCIÓN CIVIL E EMERXENCIAS E A ORDE DO 24 DE FEBREIRO DO 2015 QUE O DESENVOLVE

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

01-12-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 01-12-2020 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE MUROS 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 3.600,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1263 .pdf CONVENIO 2020-1263 MEMORIA.pdf