CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE E A FUNDACIÓN DOS FERROCARRILES DE GALICIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO MUSEO GALEGO DO FERROCARRIL E O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE EXHIBICIÓN DOS FONDOS MATERIAIS PROPIEDADE DESTE, A DIVULGACIÓN DESTES ENTRE A SOCIEDADE E O FOMENTO DO TRANSPORTE FERROVIARIO


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS BASES DA COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE E A FUNDACIÓN DO FERROCARRÍS DE GALICIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO MUSEO GALEGO DO FERROCARRIL E O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES DE EXHIBICIÓN DOS FONDOS MATERIAIS PROPIEDADE DESTE, DIVULGACIÓN DESTES ENTRE A SOCIEDADE E FOMENTO DO TRANSPORTE FERROVIARIO.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

18-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 18-11-2020 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 30.000,00 €
FUNDACIÓN DOS FERROCARRÍS DE GALICIA 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1256 .pdf CONVENIO 2020-1256 MEMORIA.pdf