CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO DA XUNTA DE GALICIA E O COLEXIO TERRITORIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES E TESOUREIROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE OURENSE


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER UN MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O COLEXIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES E TESOUREIROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE OURENSE PARA CONSECUCIÓN DOS SEUS INTERESES COMÚNS. NESTE ÁMBITO, O COLEXIO DESENVOLVE, DE CONFORMIDADE COS SEUS ESTATUTOS UN CONXUNTO DE ACTIVIDADES NO ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN LOCAL, QUE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA CONSIDERA DE INTERESE XA QUE REDUNDA EN BENEFICIO DA MELLORA DO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACIÓN LOCAL GALEGA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

18-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 18-11-2020 ata 30-11-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
COLEXIO TERRITORIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES E TESOUREIROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE OURENSE (COSITAL OURENSE) 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 2.017,77 €

Documentación

CONVENIO 2020-1245 .pdf CONVENIO 2020-1245 MEMORIA.pdf