CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, O COLEXIO DE AVOGADOS DE PONTEVEDRA E O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA EXPERIMENTAL DE MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAXUDICIAL PARA O ANO 2020 EN PONTEVEDRA


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS POLAS QUE SE REXERÁ A COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, O COLEXIO DE AVOGADOS DE PONTEVEDRA E MAIS O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA PARA A PROMOCIÓN DO SERVIZO DE MEDIACIÓN A TRAVÉS DO DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA EXPERIMENTAL DE MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAXUDICIAL GRATUÍTA EN PONTEVEDRA, QUE PODERÁ ESTENDER OS SEUS SERVIZOS AOS PARTIDOS XUDICIAIS LIMÍTROFES EN FUNCIÓN DA DISPOÑIBILIDADE DOS MEDIADORES, PARA CUXO EFECTO SE PROCEDERÁ Á CONSTITUCIÓN DUN EQUIPO PERMANENTE DE MEDIACIÓN, DEPENDENTE DO COLEXIO DE AVOGADOS DE PONTEVEDRA E DO COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA, COMPOSTO POR UN PSICÓLOGO E UN XURISTA HABILITADOS E INSCRITOS NO REXISTRO DE MEDIADORES FAMILIARES (ASÍ COMO DOS RESPECTIVOS SUPLENTES PARA SUPOSTOS DE INCOMPATIBILIDADE E INCAPACIDADE).

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

23-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 23-11-2020 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA 0,00 €
ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE PONTEVEDRA 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 20.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1241 .pdf CONVENIO 2020-1241 MEMORIA.pdf