CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E A CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO ADAPTADO


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E A CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO ADAPTADO QUE LLES PERMITA A COGAMI DESENVOLVER UN SERVIZO DE TRANSPORTE PARA FACILITAR O ACCESO AOS USUARIOS QUE RESIDEN NOS NÚCLEOS RURAIS AOS SERVIZOS QUE FORMAN PARTE DO PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓNS SOBRE AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA DESDE A IDADE TEMPERÁ.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

25-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 25-11-2020 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 14.159,39 €

Documentación

CONVENIO 2020-1240 .pdf CONVENIO 2020-1240 MEMORIA.pdf