CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE CARTELLE PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DUN PARQUE INFANTIL NO NÚCLEO DA ULFE


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE CARTELLE PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO “ CREACIÓN DUN PARQUE INFANTIL NA ULFE” , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 22.761,40 EUROS SEGUNDO PROXECTO DO MESMO TÍTULO REDACTADO POLA ARQUITECTA ELVIRA CARREGADO PAZOS, EN XANEIRO DE 2020 CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

25-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 25-11-2020 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE CARTELLE 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 22.761,40 €

Documentación

CONVENIO 2020-1239 .pdf CONVENIO 2020-1239 MEMORIA.pdf